hi, chả tìm được tên miền nào hay nên lấy cái này dùng tạm :(